Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Trai năm 2039 có hợp tuổi?

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi con

Năm: Kỷ Mùi
Mệnh: Thiên thượng Hỏa
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Âm Hỏa=> Tương khắc

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Âm Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Kỷ => Bình thường

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Kỷ => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Mùi => Tương khắc

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Mùi => Lục hợp

Về Cung

Cung cha : Càn - Cung con : Càn => Phục vi (tốt)

Cung mẹ : Cấn - Cung con : Càn => Lục sát (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Kim - Thiên mệnh năm sinh con : Hỏa => Tương khắc

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thủy - Thiên mệnh năm sinh con : Hỏa => Tương khắc

Tổng điểm: 6/10 << Quay lại trang xem năm sinh con