Xem Ngày Cưới Theo Tuổi Vợ Chồng

Xem ngày cưới năm 2017 Chú rể 2005 và Cô dâu 2010

Tuổi chú rể

Năm: Ất Dậu
Mệnh: Tuyền trung Thủy (Nước trong suối)
Cung: Tốn

Tuổi cô dâu

Năm: Canh Dần
Mệnh: Tùng bách mộc (Gỗ tùng bách)
Cung: Đoài

Chi tiết - Năm kỵ cưới hỏi

Người nam tuổi Dậu kỵ cưới vợ những năm Thìn. Năm Đinh Dậu 2017 Không kỵ cưới hỏi

Người nữ tuổi Dần kỵ cưới vợ những năm Sửu. Năm Đinh Dậu 2017 Không kỵ cưới hỏi

- Đại lợi, Tiểu lợi

Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 2, 8 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 3, 9 (âm lịch) là Tiểu lợi

Tháng 2 - 8 âm lịch : Tháng này thuộc Đại lợi: Không kỵ điều gì. Nếu gặp cô hư sát vẫn phải tránh.

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Tiểu Lợi: Không kỵ điều gì

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Kỵ Mai: kiêng kỵ tránh gặp người mai mối ( Nếu có người mai mối thì không nên cưới tháng này)

Tháng 4 - 10 âm lịch : Tháng này thuộc Ông Cô: Lúc đón dâu, cô dâu tránh gặp mặt bố mẹ chồng

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Cha Mẹ Gái: Lúc đón dâu, tránh mặt bố mẹ cô dâu

Tháng 6 - 12 âm lịch : Tháng này thuộc Phu Chủ: Lúc đón dâu, tránh mặt người trai

Tháng 1 - 7 âm lịch : Tháng này thuộc Nữ Thân: Lúc đón dâu, tránh mặt người gái

- Cô Hư Sát

Người nam tuổi Ất Dậu kỵ cưới vào những tháng 5, 6 âm lịch

Người nữ tuổi Canh Dần kỵ cưới vào những tháng 11, 12 âm lịch

- Cô thần Quả Tú

Người nam tuổi Dậu sinh vào tháng 4 âm lịch phạm Cô thần tháng 10

Người nữ tuổi Dần sinh vào tháng 4 âm lịch phạm Quả tú tháng 10

- Kim lâu theo tuổi vợ

Năm Đinh Dậu 2017 Phạm Kim lục súc (Hạn này gây tai hoạ cho những con vật nuôi trong nhà); Hạn này không liên quan đến tính mạng bạn hay gia đình như nếu bạn kinh doanh chăn nuôi động vật thì cũng cần lưu tâm nhé.

Ngày tốt cưới theo từng tháng Tháng 1 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (13/12 AL) . 22 (25/12 AL)
Tháng 2 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (8/1 AL) . 16 (20/1 AL)
Tháng 3 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 1 (4/2 AL) . 13 (16/2 AL) . 25 (28/2 AL)
Tháng 4 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 7 (11/3 AL) . 19 (23/3 AL)
Tháng 5 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (7/4 AL) . 14 (19/4 AL) . 27 (2/5 AL)
Tháng 6 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 8 (14/5 AL) . 20 (26/5 AL)
Tháng 7 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (10/6 AL) . 15 (22/6 AL) . 27 (5/6 AL)
Tháng 8 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 8 (17/6 AL) . 20 (29/6 AL)
Tháng 9 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (12/7 AL) . 14 (24/7 AL) . 27 (8/8 AL)
Tháng 10 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (20/8 AL) . 22 (3/9 AL)
Tháng 11 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (15/9 AL) . 15 (27/9 AL) . 28 (11/10 AL)
Tháng 12 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (23/10 AL) . 23 (6/11 AL)
+ Xem ngày cưới năm 2018 Chú rể 2005 và Cô dâu 2010
+ Xem ngày cưới năm 2019 Chú rể 2005 và Cô dâu 2010
+ Xem ngày cưới năm 2020 Chú rể 2005 và Cô dâu 2010
+ Xem ngày cưới năm 2021 Chú rể 2005 và Cô dâu 2010
+ Xem ngày cưới năm 2022 Chú rể 2005 và Cô dâu 2010
<< Quay lại chọn ngày cưới