Xem Ngày Cưới Theo Tuổi Vợ Chồng

Xem ngày cưới năm 2018 Chú rể 1989 và Cô dâu 1994

Tuổi chú rể

Năm: Kỷ Tỵ
Mệnh: Đại lâm mộc (Gỗ rừng già)
Cung: Khôn

Tuổi cô dâu

Năm: Giáp Tuất
Mệnh: Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi)
Cung: Tốn

Chi tiết - Năm kỵ cưới hỏi

Người nam tuổi Tỵ kỵ cưới vợ những năm . Năm Mậu Tuất 2018 Không kỵ cưới hỏi

Người nữ tuổi Tuất kỵ cưới vợ những năm Tỵ. Năm Mậu Tuất 2018 Không kỵ cưới hỏi

- Đại lợi, Tiểu lợi

Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 4, 10 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 5, 11 (âm lịch) là Tiểu lợi

Tháng 4 - 10 âm lịch : Tháng này thuộc Đại lợi: Không kỵ điều gì. Nếu gặp cô hư sát vẫn phải tránh.

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Tiểu Lợi: Không kỵ điều gì

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Kỵ Mai: kiêng kỵ tránh gặp người mai mối ( Nếu có người mai mối thì không nên cưới tháng này)

Tháng 6 - 12 âm lịch : Tháng này thuộc Ông Cô: Lúc đón dâu, cô dâu tránh gặp mặt bố mẹ chồng

Tháng 1 - 7 âm lịch : Tháng này thuộc Cha Mẹ Gái: Lúc đón dâu, tránh mặt bố mẹ cô dâu

Tháng 2 - 8 âm lịch : Tháng này thuộc Phu Chủ: Lúc đón dâu, tránh mặt người trai

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Nữ Thân: Lúc đón dâu, tránh mặt người gái

- Cô Hư Sát

Người nam tuổi Kỷ Tỵ kỵ cưới vào những tháng 9, 10 âm lịch

Người nữ tuổi Giáp Tuất kỵ cưới vào những tháng 1, 2 âm lịch

- Cô thần Quả Tú

Người nam tuổi Tỵ sinh vào tháng 1 âm lịch phạm Cô thần tháng 7

Người nữ tuổi Tuất sinh vào tháng 6 âm lịch phạm Quả tú tháng 12

- Kim lâu theo tuổi vợ

Năm Mậu Tuất 2018 không phạm Kim Lâu

Ngày tốt cưới theo từng tháng Tháng 1 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (18/11 AL) . 16 (30/11 AL) . 17 (1/12 AL) . 29 (13/12 AL)
Tháng 2 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (25/12 AL) . 23 (8/1 AL)
Tháng 3 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 7 (20/1 AL) . 20 (4/2 AL)
Tháng 4 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 1 (16/2 AL) . 13 (28/2 AL) . 26 (11/3 AL)
Tháng 5 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 8 (23/3 AL) . 21 (7/4 AL)
Tháng 6 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (19/4 AL) . 15 (2/5 AL) . 27 (14/5 AL)
Tháng 7 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (26/5 AL) . 22 (10/6 AL)
Tháng 8 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (22/6 AL) . 16 (6/7 AL) . 28 (18/7 AL)
Tháng 9 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (30/7 AL) . 10 (1/8 AL) . 22 (13/8 AL)
Tháng 10 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (25/8 AL) . 17 (9/9 AL) . 29 (21/9 AL)
Tháng 11 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 11 (5/10 AL) . 23 (17/10 AL)
Tháng 12 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 5 (29/10 AL) . 18 (12/11 AL) . 30 (24/11 AL)
+ Xem ngày cưới năm 2019 Chú rể 1989 và Cô dâu 1994
+ Xem ngày cưới năm 2020 Chú rể 1989 và Cô dâu 1994
+ Xem ngày cưới năm 2021 Chú rể 1989 và Cô dâu 1994
+ Xem ngày cưới năm 2022 Chú rể 1989 và Cô dâu 1994
+ Xem ngày cưới năm 2023 Chú rể 1989 và Cô dâu 1994
<< Quay lại chọn ngày cưới