Xem Ngày Cưới Theo Tuổi Vợ Chồng

Xem ngày cưới năm 2018 Chú rể 1990 và Cô dâu 1995

Tuổi chú rể

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ (Đất bên đường)
Cung: Khảm

Tuổi cô dâu

Năm: Ất Hợi
Mệnh: Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi)
Cung: Tốn

Chi tiết - Năm kỵ cưới hỏi

Người nam tuổi Ngọ kỵ cưới vợ những năm Sửu. Năm Mậu Tuất 2018 Không kỵ cưới hỏi

Người nữ tuổi Hợi kỵ cưới vợ những năm Thìn. Năm Mậu Tuất 2018 Không kỵ cưới hỏi

- Đại lợi, Tiểu lợi

Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 3, 9 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 2, 8 (âm lịch) là Tiểu lợi

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Đại lợi: Không kỵ điều gì. Nếu gặp cô hư sát vẫn phải tránh.

Tháng 2 - 8 âm lịch : Tháng này thuộc Tiểu Lợi: Không kỵ điều gì

Tháng 2 - 8 âm lịch : Tháng này thuộc Kỵ Mai: kiêng kỵ tránh gặp người mai mối ( Nếu có người mai mối thì không nên cưới tháng này)

Tháng 1 - 7 âm lịch : Tháng này thuộc Ông Cô: Lúc đón dâu, cô dâu tránh gặp mặt bố mẹ chồng

Tháng 6 - 12 âm lịch : Tháng này thuộc Cha Mẹ Gái: Lúc đón dâu, tránh mặt bố mẹ cô dâu

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Phu Chủ: Lúc đón dâu, tránh mặt người trai

Tháng 4 - 10 âm lịch : Tháng này thuộc Nữ Thân: Lúc đón dâu, tránh mặt người gái

- Cô Hư Sát

Người nam tuổi Canh Ngọ kỵ cưới vào những tháng 9, 10 âm lịch

Người nữ tuổi Ất Hợi kỵ cưới vào những tháng 1, 2 âm lịch

- Cô thần Quả Tú

Người nam tuổi Ngọ sinh vào tháng 1 âm lịch phạm Cô thần tháng 7

Người nữ tuổi Hợi sinh vào tháng 1 âm lịch phạm Quả tú tháng 7

- Kim lâu theo tuổi vợ

Năm Mậu Tuất 2018 Phạm Kim lâu tử (Gây tai hoạ cho con của chủ nhà)

Ngày tốt cưới theo từng tháng Tháng 1 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (18/11 AL) . 16 (30/11 AL) . 17 (1/12 AL) . 29 (13/12 AL)
Tháng 2 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (25/12 AL) . 23 (8/1 AL)
Tháng 3 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 7 (20/1 AL) . 20 (4/2 AL)
Tháng 4 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 1 (16/2 AL) . 13 (28/2 AL) . 26 (11/3 AL)
Tháng 5 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 8 (23/3 AL) . 21 (7/4 AL)
Tháng 6 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (19/4 AL) . 15 (2/5 AL) . 27 (14/5 AL)
Tháng 7 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (26/5 AL) . 22 (10/6 AL)
Tháng 8 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (22/6 AL) . 16 (6/7 AL) . 28 (18/7 AL)
Tháng 9 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (30/7 AL) . 10 (1/8 AL) . 22 (13/8 AL)
Tháng 10 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (25/8 AL) . 17 (9/9 AL) . 29 (21/9 AL)
Tháng 11 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 11 (5/10 AL) . 23 (17/10 AL)
Tháng 12 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 5 (29/10 AL) . 18 (12/11 AL) . 30 (24/11 AL)
+ Xem ngày cưới năm 2019 Chú rể 1990 và Cô dâu 1995
+ Xem ngày cưới năm 2020 Chú rể 1990 và Cô dâu 1995
+ Xem ngày cưới năm 2021 Chú rể 1990 và Cô dâu 1995
+ Xem ngày cưới năm 2022 Chú rể 1990 và Cô dâu 1995
+ Xem ngày cưới năm 2023 Chú rể 1990 và Cô dâu 1995
<< Quay lại chọn ngày cưới