Xem Ngày Cưới Theo Tuổi Vợ Chồng

Xem ngày cưới năm 2033 Chú rể 2012 và Cô dâu 2017

Tuổi chú rể

Năm: Nhâm Thìn
Mệnh: Trường lưu Thủy (Nước chảy mạnh)
Cung: Càn

Tuổi cô dâu

Năm: Đinh Dậu
Mệnh: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi)
Cung: Cấn

Chi tiết - Năm kỵ cưới hỏi

Người nam tuổi Thìn kỵ cưới vợ những năm Hợi. Năm Quý Sửu 2033 Không kỵ cưới hỏi

Người nữ tuổi Dậu kỵ cưới vợ những năm Ngọ. Năm Quý Sửu 2033 Không kỵ cưới hỏi

- Đại lợi, Tiểu lợi

Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 5, 7 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 6, 12 (âm lịch) là Tiểu lợi

Tháng 5 - 7 âm lịch : Tháng này thuộc Đại lợi: Không kỵ điều gì. Nếu gặp cô hư sát vẫn phải tránh.

Tháng 6 - 12 âm lịch : Tháng này thuộc Tiểu Lợi: Không kỵ điều gì

Tháng 6 - 12 âm lịch : Tháng này thuộc Kỵ Mai: kiêng kỵ tránh gặp người mai mối ( Nếu có người mai mối thì không nên cưới tháng này)

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Ông Cô: Lúc đón dâu, cô dâu tránh gặp mặt bố mẹ chồng

Tháng 4 - 10 âm lịch : Tháng này thuộc Cha Mẹ Gái: Lúc đón dâu, tránh mặt bố mẹ cô dâu

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Phu Chủ: Lúc đón dâu, tránh mặt người trai

Tháng 2 - 8 âm lịch : Tháng này thuộc Nữ Thân: Lúc đón dâu, tránh mặt người gái

- Cô Hư Sát

Người nam tuổi Nhâm Thìn kỵ cưới vào những tháng 5, 6 âm lịch

Người nữ tuổi Đinh Dậu kỵ cưới vào những tháng 9, 10 âm lịch

- Cô thần Quả Tú

Người nam tuổi Thìn sinh vào tháng 4 âm lịch phạm Cô thần tháng 10

Người nữ tuổi Dậu sinh vào tháng 5 âm lịch phạm Quả tú tháng 11

- Kim lâu theo tuổi vợ

Năm Quý Sửu 2033 Phạm Kim lục súc (Hạn này gây tai hoạ cho những con vật nuôi trong nhà); Hạn này không liên quan đến tính mạng bạn hay gia đình như nếu bạn kinh doanh chăn nuôi động vật thì cũng cần lưu tâm nhé.

Ngày tốt cưới theo từng tháng Tháng 1 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (10/12 AL) . 22 (22/12 AL)
Tháng 2 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (5/1 AL) . 16 (17/1 AL) . 28 (29/1 AL)
Tháng 3 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 1 (1/2 AL) . 13 (13/2 AL) . 25 (25/2 AL)
Tháng 4 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 7 (8/3 AL) . 19 (20/3 AL)
Tháng 5 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (4/4 AL) . 14 (16/4 AL) . 26 (28/4 AL)
Tháng 6 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 8 (12/5 AL) . 20 (24/5 AL)
Tháng 7 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (7/6 AL) . 15 (19/6 AL) . 28 (3/7 AL)
Tháng 8 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (15/7 AL) . 21 (27/7 AL)
Tháng 9 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (10/8 AL) . 15 (22/8 AL) . 28 (6/9 AL)
Tháng 10 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (18/9 AL) . 22 (30/9 AL) . 23 (1/10 AL)
Tháng 11 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (13/10 AL) . 16 (25/10 AL) . 29 (8/11 AL)
Tháng 12 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 11 (20/11 AL) . 23 (2/11 AL)
+ Xem ngày cưới năm 2034 Chú rể 2012 và Cô dâu 2017
+ Xem ngày cưới năm 2035 Chú rể 2012 và Cô dâu 2017
+ Xem ngày cưới năm 2036 Chú rể 2012 và Cô dâu 2017
+ Xem ngày cưới năm 2037 Chú rể 2012 và Cô dâu 2017
+ Xem ngày cưới năm 2038 Chú rể 2012 và Cô dâu 2017
<< Quay lại chọn ngày cưới