Xem tuổi hợp nhau

Nam Ất Dậu 2005 và Nữ Canh Dần 2010 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Ất Dậu
Mệnh: Tuyền trung Thủy
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Canh Dần
Mệnh: Tùng bách mộc
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thủy - Mệnh người ấy : Dương Mộc=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Ất - Thiên can người ấy : Canh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dậu - Địa chi người ấy : Dần => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Tốn - Cung người ấy : Tốn => Ngũ Quỷ (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6/10