Xem tuổi hợp nhau

Nam Ất Hợi 1995 và Nữ Canh Thìn 2000 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Ất Hợi
Mệnh: Sơn đầu hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Canh Thìn
Mệnh: Bạch lạp Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Hỏa - Mệnh người ấy : Dương Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Ất - Thiên can người ấy : Canh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Hợi - Địa chi người ấy : Thìn => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khôn - Cung người ấy : Tốn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 7/10