Xem tuổi hợp nhau

Nam Ất Mão 1975 và Nữ Canh Thân 1980 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Ất Mão
Mệnh: Đại khe thủy
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Canh Thân
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thủy - Mệnh người ấy : Dương Mộc=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Ất - Thiên can người ấy : Canh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Mão - Địa chi người ấy : Thân => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Đoài - Cung người ấy : Tốn => Thiên y (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 7/10