Xem tuổi hợp nhau

Nam Ất Sửu 1985 và Nữ Canh Ngọ 1990 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Kim - Mệnh người ấy : Dương Thổ=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Ất - Thiên can người ấy : Canh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Sửu - Địa chi người ấy : Ngọ => Lục hại

Về Cung

Cung bạn : Càn - Cung người ấy : Tốn => Phước đức (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 6/10