Xem tuổi hợp nhau

Nam Ất Tỵ 1965 và Nữ Canh Tuất 1970 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Ất Tỵ
Mệnh: Phú Đăng Hỏa
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Canh Tuất
Mệnh: Thoa Xuyến Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Hỏa - Mệnh người ấy : Dương Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Ất - Thiên can người ấy : Canh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tỵ - Địa chi người ấy : Tuất => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Tốn => Sanh khí (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 7/10