Xem tuổi hợp nhau

Nam Bính Ngọ 1966 và Nữ Tân Hợi 1971 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Bính Ngọ
Mệnh: Thiên hà Thủy
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Tân Hợi
Mệnh: Thoa Xuyến Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thủy - Mệnh người ấy : Âm Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Bính - Thiên can người ấy : Tân => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Ngọ - Địa chi người ấy : Hợi => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Đoài - Cung người ấy : Tốn => Thiên y (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 6/10