Xem tuổi hợp nhau

Nam Bính Thìn 1976 và Nữ Tân Dậu 1981 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Bính Thìn
Mệnh: Sa trung Thổ
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Tân Dậu
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thổ - Mệnh người ấy : Âm Mộc=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Bính - Thiên can người ấy : Tân => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thìn - Địa chi người ấy : Dậu => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Càn - Cung người ấy : Tốn => Phước đức (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 7/10