Xem tuổi hợp nhau

Nam Canh Dần 2010 và Nữ Ất Mùi 2015 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Canh Dần
Mệnh: Tùng bách mộc
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Ất Mùi
Mệnh: Sa trung Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Mộc - Mệnh người ấy : Âm Kim=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Canh - Thiên can người ấy : Ất => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dần - Địa chi người ấy : Mùi => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Tốn => Sanh khí (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6/10