Xem tuổi hợp nhau

Nam Canh Ngọ 1990 và Nữ Ất Hợi 1995 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Ất Hợi
Mệnh: Sơn đầu hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thổ - Mệnh người ấy : Âm Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Canh - Thiên can người ấy : Ất => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Ngọ - Địa chi người ấy : Hợi => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khảm - Cung người ấy : Tốn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 7/10