Xem tuổi hợp nhau

Nam Canh Thân 1980 và Nữ Ất Sửu 1985 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Canh Thân
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Mộc - Mệnh người ấy : Âm Kim=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Canh - Thiên can người ấy : Ất => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thân - Địa chi người ấy : Sửu => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khôn - Cung người ấy : Tốn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6/10