Xem tuổi hợp nhau

Nam Canh Tuất 1970 và Nữ Ất Mão 1975 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Canh Tuất
Mệnh: Thoa Xuyến Kim
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Ất Mão
Mệnh: Đại khe thủy
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Kim - Mệnh người ấy : Âm Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Canh - Thiên can người ấy : Ất => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tuất - Địa chi người ấy : Mão => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Chấn - Cung người ấy : Tốn => Họa hại (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6/10