Xem tuổi hợp nhau

Nam Đinh Dậu 2017 và Nữ Nhâm Dần 2022 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Đinh Dậu
Mệnh: Sơn hạ Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Nhâm Dần
Mệnh: Kim Bạch Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Hỏa - Mệnh người ấy : Dương Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Đinh - Thiên can người ấy : Nhâm => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dậu - Địa chi người ấy : Dần => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khảm - Cung người ấy : Tốn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 6/10