Xem tuổi hợp nhau

Nam Đinh Hợi 2007 và Nữ Nhâm Thìn 2012 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Đinh Hợi
Mệnh: Ốc Thượng Thổ
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Nhâm Thìn
Mệnh: Trường lưu Thủy
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thổ - Mệnh người ấy : Dương Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Đinh - Thiên can người ấy : Nhâm => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Hợi - Địa chi người ấy : Thìn => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khôn - Cung người ấy : Tốn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 7/10