Xem tuổi hợp nhau

Nam Đinh Mão 1987 và Nữ Nhâm Thân 1992 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Đinh Mão
Mệnh: Lư trung Hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Nhâm Thân
Mệnh: Kiếm phong Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Hỏa - Mệnh người ấy : Dương Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Đinh - Thiên can người ấy : Nhâm => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Mão - Địa chi người ấy : Thân => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Tốn - Cung người ấy : Tốn => Ngũ Quỷ (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 5/10