Xem tuổi hợp nhau

Nam Giáp Thân 2004 và Nữ Kỷ Sửu 2009 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Giáp Thân
Mệnh: Tuyền trung Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Kỷ Sửu
Mệnh: Tích lịch Hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thủy - Mệnh người ấy : Âm Hỏa=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Giáp - Thiên can người ấy : Kỷ => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thân - Địa chi người ấy : Sửu => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khôn - Cung người ấy : Tốn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6/10