Xem tuổi hợp nhau

Nam Giáp Thìn 1964 và Nữ Kỷ Dậu 1969 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Giáp Thìn
Mệnh: Phú Đăng Hỏa
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Tuổi người ấy

Năm: Kỷ Dậu
Mệnh: Đại trạch Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Hỏa - Mệnh người ấy : Âm Thổ=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Giáp - Thiên can người ấy : Kỷ => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thìn - Địa chi người ấy : Dậu => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Ly - Cung người ấy : Tốn => Lục sát (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Hỏa - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 8/10