Xem tuổi hợp nhau

Nam Giáp Tuất 1994 và Nữ Kỷ Mão 1999 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Giáp Tuất
Mệnh: Sơn đầu hỏa
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Kỷ Mão
Mệnh: Thành đầu Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Hỏa - Mệnh người ấy : Âm Thổ=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Giáp - Thiên can người ấy : Kỷ => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tuất - Địa chi người ấy : Mão => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Càn - Cung người ấy : Tốn => Phước đức (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 8/10