Xem tuổi hợp nhau

Nam Kỷ Dậu 1969 và Nữ Giáp Dần 1974 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Kỷ Dậu
Mệnh: Đại trạch Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Giáp Dần
Mệnh: Đại khe thủy
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thổ - Mệnh người ấy : Dương Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Kỷ - Thiên can người ấy : Giáp => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dậu - Địa chi người ấy : Dần => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Tốn - Cung người ấy : Tốn => Ngũ Quỷ (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 4/10