Xem tuổi hợp nhau

Nam Kỷ Mùi 1979 và Nữ Giáp Tí 1984 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Kỷ Mùi
Mệnh: Thiên thượng Hỏa
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Giáp Tí
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Hỏa - Mệnh người ấy : Dương Kim=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Kỷ - Thiên can người ấy : Giáp => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi bạn : Mùi - Địa chi người ấy : Tý => Lục hại

Về Cung

Cung bạn : Chấn - Cung người ấy : Tốn => Họa hại (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 2/10