Xem tuổi hợp nhau

Nam Kỷ Sửu 2009 và Nữ Giáp Ngọ 2014 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Kỷ Sửu
Mệnh: Tích lịch Hỏa
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Tuổi người ấy

Năm: Giáp Ngọ
Mệnh: Sa trung Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Hỏa - Mệnh người ấy : Dương Kim=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Kỷ - Thiên can người ấy : Giáp => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi bạn : Sửu - Địa chi người ấy : Ngọ => Lục hại

Về Cung

Cung bạn : Ly - Cung người ấy : Tốn => Lục sát (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Hỏa - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 3/10