Xem tuổi hợp nhau

Nam Mậu Thìn 1988 và Nữ Quý Dậu 1993 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Mậu Thìn
Mệnh: Đại lâm mộc
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Quý Dậu
Mệnh: Kiếm phong Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Mộc - Mệnh người ấy : Âm Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Mậu - Thiên can người ấy : Quý => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thìn - Địa chi người ấy : Dậu => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Chấn - Cung người ấy : Tốn => Họa hại (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6/10