Xem tuổi hợp nhau

Nam Nhâm Thìn 2012 và Nữ Đinh Dậu 2017 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Nhâm Thìn
Mệnh: Trường lưu Thủy
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Đinh Dậu
Mệnh: Sơn hạ Hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thủy - Mệnh người ấy : Âm Hỏa=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Nhâm - Thiên can người ấy : Đinh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thìn - Địa chi người ấy : Dậu => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Càn - Cung người ấy : Tốn => Phước đức (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 6/10