Xem tuổi hợp nhau

Nam Nhâm Tí 1972 và Nữ Đinh Tỵ 1977 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Nhâm Tí
Mệnh: Tang đố Mộc
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Đinh Tỵ
Mệnh: Sa trung Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Mộc - Mệnh người ấy : Âm Thổ=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Nhâm - Thiên can người ấy : Đinh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tý - Địa chi người ấy : Tỵ => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khảm - Cung người ấy : Tốn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 6/10