Xem tuổi hợp nhau

Nam Quý Dậu 1993 và Nữ Mậu Dần 1998 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Quý Dậu
Mệnh: Kiếm phong Kim
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Mậu Dần
Mệnh: Thành đầu Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Kim - Mệnh người ấy : Dương Thổ=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Quý - Thiên can người ấy : Mậu => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dậu - Địa chi người ấy : Dần => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Đoài - Cung người ấy : Tốn => Thiên y (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 6/10