Xem tuổi hợp nhau

Nam Quý Hợi 1983 và Nữ Mậu Thìn 1988 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Quý Hợi
Mệnh: Đại hải Thủy
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Mậu Thìn
Mệnh: Đại lâm mộc
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thủy - Mệnh người ấy : Dương Mộc=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Quý - Thiên can người ấy : Mậu => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Hợi - Địa chi người ấy : Thìn => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Tốn => Sanh khí (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 8/10