Xem tuổi hợp nhau

Nam Quý Mão 1963 và Nữ Mậu Thân 1968 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Quý Mão
Mệnh: Kim Bạch Kim
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Mậu Thân
Mệnh: Đại trạch Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Kim - Mệnh người ấy : Dương Thổ=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Quý - Thiên can người ấy : Mậu => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Mão - Địa chi người ấy : Thân => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khảm - Cung người ấy : Tốn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 6/10