Xem tuổi hợp nhau

Nam Quý Sửu 1973 và Nữ Mậu Ngọ 1978 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Quý Sửu
Mệnh: Tang đố Mộc
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Tuổi người ấy

Năm: Mậu Ngọ
Mệnh: Thiên thượng Hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Mộc - Mệnh người ấy : Dương Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Quý - Thiên can người ấy : Mậu => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Sửu - Địa chi người ấy : Ngọ => Lục hại

Về Cung

Cung bạn : Ly - Cung người ấy : Tốn => Lục sát (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Hỏa - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 6/10