Xem tuổi hợp nhau

Nam Tân Mão 2011 và Nữ Bính Thân 2016 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Tân Mão
Mệnh: Tùng bách mộc
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Bính Thân
Mệnh: Sơn hạ Hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Mộc - Mệnh người ấy : Dương Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Tân - Thiên can người ấy : Bính => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Mão - Địa chi người ấy : Thân => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Đoài - Cung người ấy : Tốn => Thiên y (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 7/10