Xem tuổi hợp nhau

Nữ Ất Mùi 2015 và Nam Canh Tí 2020 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Ất Mùi
Mệnh: Sa trung Kim
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Canh Tí
Mệnh: Bích thượng Thổ
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Kim - Mệnh người ấy : Dương Thổ=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Ất - Thiên can người ấy : Canh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Mùi - Địa chi người ấy : Tý => Lục hại

Về Cung

Cung bạn : Chấn - Cung người ấy : Khôn => Họa hại (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 5/10