Xem tuổi hợp nhau

Nữ Bính Ngọ 1966 và Nam Tân Hợi 1971 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Bính Ngọ
Mệnh: Thiên hà Thủy
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Tân Hợi
Mệnh: Thoa Xuyến Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thủy - Mệnh người ấy : Âm Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Bính - Thiên can người ấy : Tân => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Ngọ - Địa chi người ấy : Hợi => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Khôn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 6/10