Xem tuổi hợp nhau

Nữ Bính Thân 2016 và Nam Tân Sửu 2021 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Bính Thân
Mệnh: Sơn hạ Hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Tân Sửu
Mệnh: Bích thượng Thổ
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Hỏa - Mệnh người ấy : Âm Thổ=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Bính - Thiên can người ấy : Tân => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thân - Địa chi người ấy : Sửu => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Tốn - Cung người ấy : Khôn =>

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6/10