Xem tuổi hợp nhau

Nữ Bính Tí 1996 và Nam Tân Tỵ 2001 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Bính Tí
Mệnh: Giản hạ Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Tân Tỵ
Mệnh: Bạch lạp Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thủy - Mệnh người ấy : Âm Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Bính - Thiên can người ấy : Tân => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tý - Địa chi người ấy : Tỵ => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khôn - Cung người ấy : Khôn => Ngũ Quỷ (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 5/10