Xem tuổi hợp nhau

Nữ Canh Thìn 2000 và Nam Ất Dậu 2005 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Canh Thìn
Mệnh: Bạch lạp Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Tuổi người ấy

Năm: Ất Dậu
Mệnh: Tuyền trung Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Kim - Mệnh người ấy : Âm Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Canh - Thiên can người ấy : Ất => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thìn - Địa chi người ấy : Dậu => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Càn - Cung người ấy : Khôn => Lục sát (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Hỏa - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 7/10