Xem tuổi hợp nhau

Nữ Đinh Sửu 1997 và Nam Nhâm Ngọ 2002 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Đinh Sửu
Mệnh: Giản hạ Thủy
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Nhâm Ngọ
Mệnh: Dương liễu mộc
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thủy - Mệnh người ấy : Dương Mộc=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Đinh - Thiên can người ấy : Nhâm => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Sửu - Địa chi người ấy : Ngọ => Lục hại

Về Cung

Cung bạn : Chấn - Cung người ấy : Khôn => Họa hại (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 5/10