Xem tuổi hợp nhau

Nữ Đinh Tỵ 1977 và Nam Nhâm Tuất 1982 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Đinh Tỵ
Mệnh: Sa trung Thổ
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Nhâm Tuất
Mệnh: Đại hải Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thổ - Mệnh người ấy : Dương Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Đinh - Thiên can người ấy : Nhâm => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tỵ - Địa chi người ấy : Tuất => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khảm - Cung người ấy : Khôn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 7/10