Xem tuổi hợp nhau

Nữ Giáp Ngọ 2014 và Nam Kỷ Hợi 2019 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Giáp Ngọ
Mệnh: Sa trung Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Kỷ Hợi
Mệnh: Bình địa Mộc
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Kim - Mệnh người ấy : Âm Mộc=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Giáp - Thiên can người ấy : Kỷ => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Ngọ - Địa chi người ấy : Hợi => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khôn - Cung người ấy : Khôn => Ngũ Quỷ (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 4/10