Xem tuổi hợp nhau

Nữ Giáp Tí 1984 và Nam Kỷ Tỵ 1989 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Giáp Tí
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Kỷ Tỵ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Kim - Mệnh người ấy : Âm Mộc=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Giáp - Thiên can người ấy : Kỷ => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tý - Địa chi người ấy : Tỵ => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Khôn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 5/10