Xem tuổi hợp nhau

Nữ Kỷ Mão 1999 và Nam Giáp Thân 2004 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Kỷ Mão
Mệnh: Thành đầu Thổ
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Giáp Thân
Mệnh: Tuyền trung Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thổ - Mệnh người ấy : Dương Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Kỷ - Thiên can người ấy : Giáp => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi bạn : Mão - Địa chi người ấy : Thân => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Khôn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 5/10