Xem tuổi hợp nhau

Nữ Kỷ Tỵ 1989 và Nam Giáp Tuất 1994 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Kỷ Tỵ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Giáp Tuất
Mệnh: Sơn đầu hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Mộc - Mệnh người ấy : Dương Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Kỷ - Thiên can người ấy : Giáp => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tỵ - Địa chi người ấy : Tuất => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Tốn - Cung người ấy : Khôn =>

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 5/10