Xem tuổi hợp nhau

Nữ Mậu Dần 1998 và Nam Quý Mùi 2003 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Mậu Dần
Mệnh: Thành đầu Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Quý Mùi
Mệnh: Dương liễu mộc
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thổ - Mệnh người ấy : Âm Mộc=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Mậu - Thiên can người ấy : Quý => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dần - Địa chi người ấy : Mùi => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Tốn - Cung người ấy : Khôn =>

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 5/10