Xem tuổi hợp nhau

Nữ Mậu Thân 1968 và Nam Quý Sửu 1973 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Mậu Thân
Mệnh: Đại trạch Thổ
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Quý Sửu
Mệnh: Tang đố Mộc
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thổ - Mệnh người ấy : Âm Mộc=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Mậu - Thiên can người ấy : Quý => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thân - Địa chi người ấy : Sửu => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khảm - Cung người ấy : Khôn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 7/10