Xem tuổi hợp nhau

Nữ Mậu Tí 2008 và Nam Quý Tỵ 2013 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Mậu Tí
Mệnh: Tích lịch Hỏa
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Quý Tỵ
Mệnh: Trường lưu Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Hỏa - Mệnh người ấy : Âm Thủy=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Mậu - Thiên can người ấy : Quý => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tý - Địa chi người ấy : Tỵ => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Khôn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 5/10