Xem tuổi hợp nhau

Nữ Nhâm Ngọ 2002 và Nam Đinh Hợi 2007 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Nhâm Ngọ
Mệnh: Dương liễu mộc
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Đinh Hợi
Mệnh: Ốc Thượng Thổ
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Mộc - Mệnh người ấy : Âm Thổ=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Nhâm - Thiên can người ấy : Đinh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Ngọ - Địa chi người ấy : Hợi => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Khôn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 6/10