Xem tuổi hợp nhau

Nữ Nhâm Thân 1992 và Nam Đinh Sửu 1997 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Nhâm Thân
Mệnh: Kiếm phong Kim
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Đinh Sửu
Mệnh: Giản hạ Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Kim - Mệnh người ấy : Âm Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Nhâm - Thiên can người ấy : Đinh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Thân - Địa chi người ấy : Sửu => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Đoài - Cung người ấy : Khôn => Sanh khí (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 7/10