Xem tuổi hợp nhau

Nữ Quý Dậu 1993 và Nam Mậu Dần 1998 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Quý Dậu
Mệnh: Kiếm phong Kim
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Mậu Dần
Mệnh: Thành đầu Thổ
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Kim - Mệnh người ấy : Dương Thổ=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Quý - Thiên can người ấy : Mậu => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dậu - Địa chi người ấy : Dần => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Khôn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 6/10